"Европейски младежки симпозиум" се организира с идеята да събере и обедини младежите от област Видин, които ще бъдат на възраст между 16-29 години.Симпозиума ще бъде разделен на два модула/части/:

Първа част: Представяне и въвеждане в темата на симпозиума, представяне на програма, гости участници в дискусионния модул и пр.

Втора част: Дискусионен модул, който ще включва дебати свързани с младежка мобилност по ЕДС, Европейски корпус на солидарността,  Програма "ЕРАЗЪМ+"- 30 години и Евродеск България.

В първата част ще представим младежките политики в стратегията "Европа 2020" и детайлно запознаване с Програма "Еразъм+" и Европейския корпус на солидарност.Ще бъдат поканени младежки активисти от Видин и ръководни-отговорни лица за младежките политики в област Видин.Вторият модул ще включва дискусионни моменти с модератори на горе-изложените теми.

Сдружение "Бокая" ще организира събитието с участието и на партньори : СУ "Цар Симеон Велики"- Видин и Общинска комисия за работа с непълнолетни и малолетни  деца с противообществени прояви- Димово

Expected number of participants:

90