Дискусията цели да покаже на младите хора значимостта на Европа, както и да им представи възможностите за развитие на младия човек - образование /формално, неформалано/, мобилност, доброволчество, обществено признание и правото на избор на младия европеец.

Expected number of participants:

80