Учениците от СУ "Св. Паисий Хилендарски"-Пловдив ще участват в презентации на Европейската доброволческа служба и Европейския корпус за солидарност и дискусии, свързани с правата им като европейски граждани.

Expected number of participants:

50