Ученици ще изпълняват всички административни длъжности в училище и ще бъдат и преподаватели в учебните часове.

Expected number of participants:

100