Децата и младежите са двигателите на промяната в България. Именно те имат и най-силна нужда да получат възможности за качествено и включващо образование и развитие в желаната от тях посока и сфера, както и да се включат в едно по-толерантно и равнопоставено българско общество. Ние от Фондация “Заслушай се” искаме да осигурим тази възможност на глухите и слабочуващите деца и младежи, както и на децата с множество увреждания, едно от които е увреждане на слуха, защото те заслужават да имат достойна позиция в съвременното общество, което е предпоставка за самостоятелност, пълноценен и щастлив живот.

Основната цел на Фондация “Заслушай се” е осигуряване на услуги за равен достъп на хората с увреден слух в България чрез информационните технологии.  Една от услугите е преобразуване на говор в текст, която има за цел да даде възможност на 8000 деца и младежи с увреден слух да участват пълноценно в учебния процес. След пълната автоматизация на услугата (планирана за 2019 г.), всички деца и младежи с увреден слух в България ще имат възможност да получат по-добро образование и общуват пълноценно със своите преподаватели и съученици.

Събитието цели да се покажат добри европейски практики по темата за включващото образование, ролята на иновациите и технологиите за подобряване на достъпа на децата и младежите с увреден слух до образование, както й съществената роля на жестовия език в методите на обучение на тези деца. 

Expected number of participants:

35