Последна проверка: 13/09/2019

Плащания, преводи и чекове

Когато извършвате трансгранично плащане в евро в рамките на ЕС, вашата банка не може да иска от вас да заплатите по-висока такса, отколкото за еквивалентна национална операция в евро. Дори банките, намиращи се в държави от ЕС извън еврозоната (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция.), трябва да спазват това правило.

Това включва всички:

Например ако таксата на вашата банка за теглене на пари от банкомат на друга банка във вашата страна е 1 евро, банката може да начислява същата такса, когато теглите пари в друга страна от ЕС.

Ако искате да извършите онлайн плащане на стойност повече от 30 евро, ще трябва да използвате съчетание от поне 2 елемента за автентификация, като например:
  • нещо, което имате (например вашия мобилен телефон или четец за карти), И нещо, което знаете (PIN код или парола)
  • нещо, което имате (вашия мобилен телефон или четец за карти), И нещо, което е част от вас (пръстов отпечатък)
  • нещо, което знаете (PIN код или парола), И нещо, което е част от вас (пръстов отпечатък)

Така плащанията ви ще бъдат по-сигурни и по-безопасни.

Такси за използване на карта

Когато плащате за нещо в ЕС с кредитна или дебитна карта, търговците и банките не могат да ви начисляват допълнителна такса само защото използвате определена карта. Това правило се прилага за всички покупки с карта (в магазини и по интернет) във вашата страна или в друга страна от ЕС.

Кредитни и дебитни карти, издадени от тристранни схеми (като American Express и Diners Club), и служебните или корпоративните кредитни карти, при които плащането е за сметка на вашия работодател, не са обхванати от правилата на ЕС за платежните услуги и е възможно да ви бъде начислена допълнителна такса за използване на тези карти.

Ако плащате във валути на страни от ЕС, различни от евро, издателят на вашата карта може да ви начисли такса за обмен на валута, когато използвате картата в друга страна.

Лична история

Не може да искат от вас да плащате такса, за да използвате картата си

Клара от Австрия иска да купи самолетни билети онлайн. Тя избира билети на уебсайта на авиокомпанията и отива на страницата за плащане. Когато въвежда данните за кредитната си карта обаче, към цената на поръчката ѝ се добавя допълнителна такса от 10 евро за използване на карта VISA.

Клара се свързва с местния европейски потребителски център, който подава жалба до авиокомпанията. Авиокомпанията възстановява на Клара таксата от 10 евро и променя правилата си, за да премахне незаконната допълнителна такса от своя процес на резервация.

Измами с карти и плащания

С правилата на ЕС се ограничава сумата, която може да поискат от вас да заплатите, ако сте жертва на измама с карта или плащане – когато картата или сметката ви са дебитирани без ваше разрешение. Във всички случаи могат да поискат от вас да платите максимум 50 евро за покриване на разходите, свързани с измамата.

В случаите, когато не сте били в състояние да разберете за загубата, кражбата или незаконното присвояване на средства (напр. ако профилът ви е хакнат или картата ви е копирана и дебитирана без вашето знание), тогава не трябва да плащате нищо. Вашата банка или издателят на вашата карта трябва да покрият всички разходи. Това правило се прилага и ако загубата е по вина на банков служител.

Блокиране на средства по вашата карта

Понякога, когато правите резервация, например в хотел или на кола под наем, може да ви се наложи да предоставите данните от картата си за гарантиране на резервацията. Търговецът може също така да поиска да блокира определена сума по вашата карта, когато правите резервацията. Това означава, че търговецът запазва част от лимита по вашата карта или от средствата по вашата сметка за покриване на разходи, които очаква да се натрупат, например за обслужване по стаите в хотел, или за евентуални щети по нает автомобил.

Търговецът трябва да ви информира, ако възнамерява да блокира сума по кредитната ви карта, и вие трябва да дадете съгласието си за това и за точния размер на блокираната сума.

Веднага щом извършите реалното плащане, например когато напускате хотел и използвате кредитната си карта, за да платите за стаята, или когато връщате нает автомобил и плащате окончателната сметка – банката трябва незабавно да освободи блокираната сума по вашата карта.

Лична история

Блокираните суми трябва да бъдат освободени веднага щом платите

Борис от Унгария отива във Венеция с приятелката си за уикенда. Когато пристигат, в хотела вземат данните за кредитната карта на Борис. От хотела го информират, че искат да блокират 500 евро за покриване на резервацията и евентуалното използване на минибара и ресторанта по време на престоя им. Борис дава съгласието си.

Преди да напусне хотела, Борис плаща сметката с кредитната си карта. Седмица по-късно, когато се опитва да резервира няколко полета с кредитната си карта, Борис разбира, че сумата от 500 евро все още е блокирана. Той се обажда на хотела, откъдето се извиняват за грешката и веднага казват на банката да освободи блокираните средства.

Директни дебити

Ако използвате директен дебит за плащания от вашата банкова сметка, е възможно по погрешка да бъде извършено плащане или сумата по плащане да е грешна – например ако сте анулирали договор с доставчик, но въпреки това след прекратяването на договора е извършена операция по директен дебит. В подобни ситуации имате право на възстановяване на плащането в срок от 8 седмици. Това се отнася до всички директни дебити, както до тези във вашата страна, така и до трансграничните директни дебити в рамките на ЕС.

Какво да направите, ако възникне проблем

При проблеми с плащания в рамките на ЕС обърнете се към вашата банка или към издателя на вашата карта. Те трябва да ви отговорят писмено в рамките на 15 дни (или до 35 дни при определени извънредни обстоятелства). Те също така трябва да имат официална процедура за подаване на жалби от потребители.

Ако се нуждаете от помощ във връзка с признаването на правата ви, можете да се свържете с FIN-NETen за проблеми с доставчици на финансови услуги или с ECC-Neten за проблеми с търговци.

Чекове

Правилата на ЕС за банковите такси за международни и национални плащания не важат за чековете.

Понякога има много високи такси за трансакции за осребряване на чек от друга държава от ЕС. Освен това в много страни чековете вече не се приемат като платежно средство.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: