Nazadnje pregledano: 06/09/2019

Ustanovitev evropske družbe (SE)

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Če imate podjetje in načrtujete širitev svojih dejavnosti v drugo evropsko državo (V tem primeru 28 držav članic EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška), lahko ustanovite evropsko družbo. Evropska družba (SE – po latinsko Societas Europea) je vrsta delniške družbe, ki omogoča poslovanje v različnih evropskih državah z uporabo enotnega sklopa pravil.

Ustanovitev evropske družbe ima več prednosti:

Zahteve za ustanovitev evropske družbe

Za ustanovitev evropske družbe morate izpolnjevati naslednje zahteve:

 1. statutarni sedež in glavna uprava družbe morata biti v isti državi EU
 2. obvezna prisotnost v drugih državah EU (hčerinske družbe ali podružnice) ali predpisi vsaj dveh različnih držav EU urejajo poslovanje vseh družb
 3. minimalni vpisani kapital v višini 120 tisoč evrov.Emisijski osnovni kapital: skupni znesek delnic, ki jih imajo delničarji
 4. s predstavniki delavcev ste dosegli dogovor o udeležbi delavcev v organih družbe ter načinu posvetovanja in obveščanja delavcev

Določbe glede družbe so med državami različne. Nekatere države lahko zahtevajo višji osnovni kapital, druge, da sta glavna uprava in statutarni sedež na istem naslovu. Preverite, ali ima vaša država dodatne zahteve.

Ustanovitev evropske družbe

Evropska družba se lahko ustanovi na štiri načine (odvisno od vašega položaja):

Kako Kdo Zahteve
Združitev (ustanovitev evropske družbe) Delniška družba Najmanj dve gospodarski družbi iz različnih držav EU
Ustanovitev evropskega holdinga Delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo Najmanj dve gospodarski družbi iz različnih držav EU

ali

sodelujoče družbe imajo v drugi državi EU hčerinsko družbo ali podružnico najmanj 2 leti
Ustanovitev hčerinske družbe Družbe, podjetja ali druge pravne osebe

Najmanj dve gospodarski družbi (V tem primeru družbe, podjetja ali druge pravne osebe) iz različnih držav EU

ali

sodelujoče družbe imajo v drugi državi EU hčerinsko družbo ali podružnico najmanj 2 leti

Preoblikovanje Delniška družba Družba ima v drugi državi EU hčerinsko družbo najmanj 2 leti

Glede na način oblikovanja evropske družbe (glej zgornjo razpredelnico) boste morali predložiti različne dokumente. Pri nacionalnem organu preverite, kaj potrebujete.

Nacionalni organ o vaši zahtevi za registracijo obvesti Urad za uradne publikacije v enem mesecu po objavi zahtevanih dokumentov. Navesti mora:

Vaši podatki bodo objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Ko ste registrirali svojo evropsko družbo, dodajte okrajšavo SE pred ali za imenom vaše družbe.

Prenos statutarnega sedeža v drugo državo EU

Statutarni sedež evropske družbe lahko prenesete v drugo državo EU – ne da bi družba morala prenehati delovati – če niso v teku postopki, kot je prenehanje delovanja, likvidacija ali insolventnost. O prenosu morate obvestiti dva meseca vnaprej, delničarji pa morajo odobriti odločitev o prenosu. Preden ustrezni organi odobrijo prenos, morajo biti izpolnjene vse formalnosti, vključno z varovanjem interesov upnikov in imetnikov drugih pravic.

V nekaterih državah EU lahko ustrezni nacionalni organi nasprotujejo prenosu v dvomesečnem obdobju iz razloga javnega interesa. Te države so: Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Francija, Grčija, Latvija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

Računovodska pravila

Upoštevati morate računovodska pravila za delniške družbe v državi EU, v kateri je registrirana vaša družba.

Če je vaša evropska družba:

boste boste morali upoštevati nacionalna pravila za te vrste družb.

Prenehanje, likvidacija, insolventnost in ustavitev plačil

V zvezi s prenehanjem delovanja, likvidacijo, insolventnostjo in ustavitvijo plačil mora vaša evropska družba upoštevati predpise evropske države, v kateri je registrirana.

Pravila za evropske družbe v posameznih državah

Na splošno se v vseh državah EU uporabljajo enaka pravila EU o evropskih družbah. Vendar se lahko v državi, v kateri je ustanovljena vaša evropska družba, uporabljajo nekoliko drugačna pravila. Pravila lahko denimo določajo, s katerimi organi se morate povezati ali katero ureditev o udeležbi delavcev morate upoštevati.

Posebna nacionalna pravila v zvezi s statutom evropske družbe po državah:

Izberite državo
 • Poljskaplenpl
 • Portugalska *pt
 • Romunija *ro
 • Slovaškaskensk
 • Slovenijasiensl
 • Združeno kraljestvo *gb
 • Češkaczcsen
 • Španijaesenes
 • Švedskaseensv

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Pogosta vprašanja

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Enotne kontaktne točke

Nacionalne informacije o razširitvi poslovanja v drugo državo EU.

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: