Poslední kontrola: 02/09/2019

Jak zajistit finance

Na těchto stránkách najdete informace o tom, jak zažádat o úvěr a rizikový kapitál, na něž se vztahuje podpora Evropské unie.

Klikněte na název svého státu.

Jak to funguje

Kdo je pro financování z EU způsobilý?

Unie poskytuje finanční prostředky všem typům podniků bez ohledu na to, jaká je jejich velikost nebo v jakém odvětví působí: osoby samostatně výdělečně činné, startupy, mikropodniky, malé a střední podnikyen a velké podniky. Možnosti financování jsou rozmanité: podnikatelské úvěry, mikrofinancování, záruky a rizikový kapitál. EU každoročně podpoří více než 200 000 podniků.

Jak to funguje

Rozhodnutí poskytnout financování EU přijímají místní finanční instituce, jako jsou banky, investoři rizikového kapitálu nebo soukromí neformální investoři (angel investors). Díky podpoře EU mohou místní finanční instituce podnikům poskytovat dodatečné financování.

Přesné finanční podmínky, tj. částka, trvání, úrokové sazby a poplatky, stanoví tyto finanční instituce. Další informace získáte u některé z více než 1 000 finančních institucí.

Právo na přístup k informacím o úvěru

Máte právo po úvěrových institucí požadovat, aby vám sdělily, na jakém základě vydaly rozhodnutí o (ne)poskytnutí úvěru. To vám může pomoci lépe pochopit vaši finanční situaci a zlepšit šance na získání finančních prostředků v budoucnosti. Využijte tohoto práva – ve své žádosti se odvolejte na článek 431 nařízení EU o kapitálových požadavcích.

Finanční prostředky EU

Program COSME

  • záruky malým a středním podnikům na úvěry převážně do 150 000 eur
  • vlastní kapitál (ve fázi růstu a expanze)

Program InnovFinfrdeen (Horizont 2020)

  • úvěry a záruky pro inovativní podniky
  • financování projektů v oblasti výzkumu a vývoje
  • vlastní kapitál (raná a počáteční fáze)

Nástroj pro malé a střední podnikyen poskytuje finanční a odbornou podporu inovativním malým a středním podnikům (fáze 1: záměr a proveditelnost, fáze 2: demonstrace, tržní replikace a výzkum a vývoj, fáze 3: uvedení na trh)

Kreativní Evropaen

  • úvěry pro malé a střední podniky v kulturních a kreativních odvětvích

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

  • mikroúvěry do 25 000 eur pro mikropodniky a zranitelné osoby, které chtějí založit mikropodnik nebo rozvinout jeho činnost
  • investice do výše 500 000 eur pro sociální podniky

Evropské strukturální a investiční fondyfrdeen (ESI fondy)

  • úvěry, záruky, financování vlastního kapitálu nebo granty pro podniky

Podpora se poskytuje z víceletých programů spolufinancovaných Unií.

Evropská investiční bankadefrplen a Evropský investiční fonden

  • podnikatelské úvěry, mikrofinancování, záruky a rizikový kapitál

Financování digitální transformace

Nástrojem pro úvěrové záruky v rámci programu COSME se podporuje financování projektů digitální transformace malých a středních podniků ve všech odvětvích hospodářství bez ohledu na jejich současnou úroveň digitalizace.

Pokud působíte jako finanční zprostředkovatel, přejděte k dotazníku o digitalizaci v rámci programu COSME zde.

Pokud zastupujete podnik, který hledá finanční prostředky, klikněte zde.

Prohlášení o ochraně osobních údajů - Finanční zprostředkovatelé

Související témata

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pravidla EU platná pro váš podnik / Na koho se obrátit v případě sporu s veřejnoprávním orgánem

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: