Representation in United Kingdom

Amdanom ni

English version

Representation of the European Commission in Wales

Fe sefydlwyd Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru yng Nghaerdydd ym 1976. Heddiw, rôl y Swyddfa yw cynrychiolaeth wleidyddol y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru, a hithau’n gweithredu ym meysydd materion cyhoeddus, diplomyddiaeth gyhoeddus, cysylltiadau gwleidyddol, gweithgarwch sy’n ymwneud â’r wasg a’r cyfryngau, ac allgymorth  i’r cyhoedd. Mae Swyddfa’r CE hefyd yn ceisio hwyluso a bod yn gyfryngwr ar gyfer cysylltiadau rhwng awdurdodau a grwpiau buddiant yng Nghymru ar y naill law a sefydliadau’r UE ar y llall, gyda golwg ar feithrin cysylltiadau agosach rhwng y ddau. Pennaeth y Swyddfa yw David Hughes.

Dilynwch ni ar:

Twitter

 

Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru
2 Pentir Caspian,
Ffordd Caspian,
Caerdydd,
CF10 4QQ

Tel: 029 20895020
Fax: 029 20895035

Oriau agor: 8am - 6pm

_________________________________

See also: 

 Our Team

David Hughes
Pennaeth Swyddfa

E-bost:david.hughes@ec.europa.eu

Sian Stoodley
Allgymorth a Gwybodaeth –  (gwybodaeth, cyhoeddiadau, digwyddiadau, ysgolion)

E-bost: Sian.Stoodley@ec.europa.eu

Leri Davies
Allgymorth a Gwybodaeth –  (gwybodaeth, cyhoeddiadau, digwyddiadau, ysgolion)

E-bost: Leri.Davies@ec.europa.eu

Christine McGrath 
Rheolwr y Swyddfa – (logisteg, cydgysylltu)

E-bost: Christine.McGrath@ec.europa.eu

 

 

 

Y Gymraeg

Mae gan y Gymraeg statws “cyd-swyddogol” yn sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd. Cymeradwywyd y statws hwn gan Gyngor Gweinidogion yr Undeb Ewropeaidd ym mis Gorffennaf 2008, yn dilyn cais a gyflwynwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Gall ieithoedd cyd-swyddogol gael rhai gwasanaethau yn yr UE, megis er enghraifft cyfieithu ar y pryd yn ystod cyfarfodydd, cyfieithu deddfwriaeth derfynol neu'r posibilrwydd i ddinasyddion ohebu â sefydliadau’r UE yn yr iaith.

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?

Gall dinasyddion ysgrifennu at y Comisiwn Ewropeaidd yn Gymraeg a disgwyl ateb yn Gymraeg.

Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru a’r Gymraeg

Ar wahân i’r statws cyd-swyddogol, mae Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru’n gweithio i gyfieithu cyhoeddiadau allweddol i’r Gymraeg. Mae’r cyhoeddiadau hyn ar gael trwy’r Swyddfa neu drwy Siop Lyfrau’r Undeb Ewropeaidd.

Gallwch hefyd ffonio neu ysgrifennu at y Swyddfa yng Nghymru, a byddwn yn hapus i gyfathrebu  trwy gyfrwng y Gymraeg.