Mobilnost in promet

NAŠE DELO

/transport/road_safety/file/banner-what-we-dojpg_slbanner-what-we-do.jpg

Naši cilji

Ocenjevanje napredka pri uresničevanju teh ciljev bo del pravnega okvira EU za politiko varnosti v cestnem prometu 2020–2030 in bo temeljilo na ključnih kazalnikih uspešnosti. 

Pravni okvir EU bo zajel tudi nastajajoče izzive (denimo staranje prebivalstva, vse večja urbanizacija, ekonomija delitve) in varen prehod na kooperativno, povezano in avtonomno mobilnost.

Ključna zakonodaja EU

Finančna sredstva EU

Izmenjava znanja

Evropska komisija podpira tudi platforme in dejavnosti, ki omogočajo udeleženim deliti izkušnje glede varnosti na cesti:

Referenčni dokumenti