Mobilita a doprava

ČO ROBÍME

/transport/road_safety/file/banner-what-we-dojpg_skbanner-what-we-do.jpg

Naše ciele

Pokrok dosiahnutý pri plnení týchto cieľov sa bude merať ako súčasť rámca politiky EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na roky 2020 – 2030, za použitia kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Do rámca sa zahrnú aj nové výzvy (napríklad starnutie populácie, intenzívnejšia urbanizácia, hospodárstvo spoločného využívania zdrojov) a bezpečný prechod na kooperatívnu, prepojenú a autonómnu mobilitu.

Hlavné právne predpisy EÚ

Finančné prostriedky EÚ

Výmena poznatkov

Komisia podporuje aj platformy a činnosti, ktoré majú pomôcť všetkým zainteresovaným pri výmene skúseností v oblasti zlepšovania bezpečnosti cestnej premávky, ako napríklad:

Referenčné dokumenty