Mobilitate și transporturi

CE FACEM

/transport/road_safety/file/banner-what-we-dojpg_robanner-what-we-do.jpg

Obiectivele noastre

Progresele realizate în direcția îndeplinirii acestor obiective vor fi măsurate în contextul cadrului UE pentru siguranța rutieră 2020-2030, utilizând indicatori-cheie de performanță.

Cadrul normativ va aborda, de asemenea, noile provocări (printre care, îmbătrânirea populației, creșterea urbanizării, economia colaborativă) și tranziția în condiții de siguranță către o mobilitate cooperativă, conectată și autonomă.

Acte legislative fundamentale ale UE

Finanțare din partea UE

Schimbul de cunoștințe

Comisia promovează, de asemenea, platforme și activități destinate să-i ajute pe toți cei interesați să facă schimb de experiență pentru a contribui la îmbunătățirea siguranței rutiere, cum ar fi:

Documente de referință