Mobiliteit en vervoer

WAT DOEN WE?

/transport/road_safety/file/banner-what-we-dojpg_nlbanner-what-we-do.jpg

Onze doelstellingen

In het EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2020-2030 is opgenomen dat aan de hand van een aantal prestatie-indicatoren zal worden nagegaan hoeveel vooruitgang er hierbij wordt geboekt.

Dit kader moet ook oplossingen bieden voor nieuwe uitdagingen (vergrijzing, verstedelijking en deeleconomie) en zorgen voor een veilige overgang op samenwerkende, gekoppelde en zelfrijdende vervoersmiddelen.

EU-wetgeving

EU-financiering

Uitwisseling van kennis

De Commissie bevordert ook platforms en activiteiten die de betrokkenen helpen ervaringen met het verbeteren van de verkeersveiligheid uit te wisselen, zoals:

Referentiedocumenten