Mobilumas ir transportas

MŪSŲ VEIKLA

/transport/road_safety/file/banner-what-we-dojpg_ltbanner-what-we-do.jpg

Mūsų tikslai

Pažanga siekiant šių tikslų bus vertinama pagal 2020–2030 m. ES kelių eismo saugumo politikos sistemą, naudojant pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius.

Pagal šią sistemą taip pat bus sprendžiami nauji uždaviniai (pavyzdžiui, susiję su gyventojų senėjimu, didėjančia urbanizacija, dalijimosi ekonomika) ir saugiai pereinama prie sąveikiojo, susietojo ir autonominio judumo.

Svarbiausi ES teisės aktai

ES finansavimas

Dalijimasis žiniomis

Komisija taip pat skatina platformas ir veiklą, kuria visiems susijusiems subjektams padedama dalytis kelių eismo saugumo didinimo patirtimi, pavyzdžiui:

Informaciniai dokumentai