Liikenne ja liikkuminen

TOIMINTA

/transport/road_safety/file/banner-what-we-dojpg_fibanner-what-we-do.jpg

Tavoitteet

  • Vision Zero -hanke: vähennetään liikennekuolemien määrä lähes nollaan vuoteen 2050  mennessä (noudatetaan liikenneturvallisuuden kärkimaiden esimerkkiä).
  • Vuosien 2011–2020 välitavoitteena (määräaikaa pidennetty hiljattain vuoteen 2030 asti) on liikennekuolemien väheneminen 50 prosentilla.
  • Erillinen tavoite on vähentää vakavia loukkaantumisia 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä (ks. EU:n liikenneministerien Vallettan julistus).

Näiden tavoitteiden saavuttamista mitataan keskeisten suorituskykyindikaattorien avulla osana EU:n liikenneturvallisuuspolitiikan puitteiden 2020–2030 seurantatyötä. 

Liikenneturvallisuuspuitteiden yhteydessä kiinnitetään huomiota myös uusiin haasteisiin (esim. väestön ikääntyminen, kiihtyvä kaupungistuminen, jakamistalous) sekä siihen, miten voidaan turvallisesti siirtyä vuorovaikutteiseen, verkotettuun ja autonomiseen liikkuvuuteen.

Keskeinen EU-lainsäädäntö

EU:n rahoitus

Tiedonvaihto

Euroopan komissio edistää myös erilaisia hankkeita, joiden avulla voidaan vaihtaa liikenneturvallisuutta koskevaa tietoa. Tällaisia ovat hankkeita ovat esimerkiksi:

Viiteasiakirjat