Liikuvus ja transport

MIDA ME TEEME?

/transport/road_safety/file/banner-what-we-dojpg_etbanner-what-we-do.jpg

Meie eesmärgid

Nende eesmärkide suunas tehtud edusamme mõõdetakse osana ELi liiklusohutuspoliitika raamistikust (2020–2030), kasutades võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid.

Raamistikus käsitletakse ka esilekerkivaid probleeme (nt vananev rahvastik, hoogustuv linnastumine, koostöömajandus) ning turvalist üleminekut koostoimelisele, ühendatud ja autonoomsele liikuvusele.

Peamised ELi õigusaktid

Rahastamine ELi vahenditest

Teadmiste jagamine

Komisjon edendab ka platvorme ja tegevusi, mille kaudu aidatakse kõigil osalistel vahetada liiklusohutuse parandamise alaseid kogemusi. Need on näiteks:

Viitedokumendid