Κινητικότητα και Μεταφορές

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

/transport/road_safety/file/banner-what-we-dojpg_elbanner-what-we-do.jpg

Οι στόχοι μας

Η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών θα αξιολογείται ως μέρος του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια για την περίοδο 2020-2030, με τη χρήση βασικών δεικτών επιδόσεων.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται οι νέες προκλήσεις (όπως η γήρανση του πληθυσμού, η αυξανόμενη αστικοποίηση, η συνεργατική οικονομία) και η ασφαλής μετάβαση στη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα.

Βασική νομοθεσία της ΕΕ

Χρηματοδότηση της ΕΕ

Διάδοση των γνώσεων

Η Επιτροπή προωθεί επίσης πλατφόρμες και δραστηριότητες προκειμένου να βοηθήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάσσουν εμπειρίες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, όπως:

Έγγραφα αναφοράς