Mobilita a doprava

CO DĚLÁME

/transport/road_safety/file/banner-what-we-dojpg_csbanner-what-we-do.jpg

Naše cíle

Pokrok při plnění těchto cílů bude měřen jako součást rámce evropské politiky bezpečnosti silničního provozu na období 2020–2030. Budou při tom využity klíčové ukazatele výkonnosti.

Rámec se bude rovněž zabývat novými výzvami, jako je stárnutí obyvatelstva, rostoucí urbanizace, sdílená ekonomika, a bezpečným přechodem na spolupracující, propojenou a autonomní mobilitu.

Hlavní právní předpisy EU

Finanční prostředky EU

Sdílení znalostí

Komise rovněž podporuje různé platformy a aktivity s cílem pomoci všem zúčastněným vyměňovat si zkušenosti při zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Jedná se např. o:

Referenční dokumenty