Мобилност и транспорт

КАКВО ПРАВИМ

/transport/road_safety/file/banner-what-we-dojpg_bgbanner-what-we-do.jpg

Нашите цели

Напредъкът към тези цели ще се измерва като част от политиката на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2020—2030 г. с помощта на ключови показатели за ефективност.

Рамката ще засегне и нововъзникващите предизвикателства (като застаряването на населението, нарастващата урбанизация, икономиката на споделянето) и безопасния преход към съвместно използвана, свързана и автономна мобилност.

Основно законодателство на ЕС

Финансиране от ЕС

Обмен на знания

Комисията също така насърчава платформи и дейности за обмен на опит във връзка с подобряването на безопасността на движението, като например:

Референтни документи