Transport och rörlighet

Yrkesförare

Trötthet och för hög hastighet ligger bakom många olyckor bland dem som kör lastbil, buss eller bil i jobbet. Trafikolyckor är den vanligaste arbetsrelaterade dödsorsaken i västvärlden.


Europaparlamentet röstar för en modernisering av utbildningen för yrkesförare


Lastbil på vägDen 13 mars 2018 röstade Europaparlamentet för kommissionens förslag till nya regler om utbildning för yrkesförare.


Syftet är att förbättra trafiksäkerheten genom bättre utbildning för yrkesförare, och särskilt att


 • modernisera utbildningen genom att satsa mer på trafiksäkerhet (bättre skydd av oskyddade trafikanter och användning av förarstödsystem), bränslesnål körning och ny teknik, t.ex. utbildning på nätet
 • förtydliga reglerna om lägsta ålder som anges i yrkesförardirektivet och EU:s körkortsregler
 • se till att utbildning i ett annat EU-land erkänns i förarens hemland
 • göra direktivet tydligare och lättare att förstå.

Parlamentet beslutade också att införa ett elektroniskt system för information om förarnas kvalifikationer. Det gör det lättare för EU-länderna att erkänna utbildningar från andra länder. Det är också värdefullt för tillsynsmyndigheterna.


Nästa steg är att rådet formellt ska anta det nya direktivet i juni 2018.


Direktiv 2003/59/EG fastställer krav på grundläggande kompetens och fortbildning för yrkesförare med C- och D-körkort. Yrkesförarna måste visa att de har grundläggande kompetens genom att


 • gå en utbildning och göra ett teoretiskt prov, eller
 • göra ett teoretiskt och ett praktiskt prov, utan någon obligatorisk utbildning innan.

Buss- och lastbilschaufförer måste vart femte år fortbilda sig för att uppdatera och fräscha upp sina kunskaper.


Bra utbildning för yrkesförare är en viktig trafiksäkerhetsfråga. Välutbildade förare är säkrare förare.


Körtid


Trötthet orsakar ungefär 20 procent av alla trafikolyckor med tunga fordon.


Det finns EU-regler som begränsar körtiden för yrkesförare som kör hela eller delar av sträckan inom EU.


De får köra högst 9 timmar per dag eller 56 timmar per vecka. Efter 4,5 timmar måste de ta en rast på minst 45 minuter.


Transport av farligt gods


Det finns särskilda EU-regler för vägtransport av farligt gods, framförallt för


 • klassificering av farliga ämnen och föremål
 • utbildning av personer som deltar i transporten
 • förpackningar
 • märkning
 • fordon som transporterar farligt gods.

EU-reglerna är anpassade till internationella regler (den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa).


Navigationssystem


EU har också finansierat ett navigations- och förarstödsystem för tunga fordon genom projektet Heavyroute.


Systemet ska hjälpa förarna att hitta den bästa rutten med tanke på körtid, lämplig väg, broar och tunnlar (inte alla broar håller för tung trafik), bränsleförbrukning och miljöpåverkan.


Överlastning


Överlastning av tunga fordon är inte bara en säkerhetsrisk – det leder också till dyrare vägunderhåll och trafikstörningar.


EU-projektet Remove har studerat hur man kan se till att fordonen följer reglerna om tillåten lastvikt genom en teknik för att väga rullande fordon.