Mobilnost in promet

Poklicni vozniki

Nesreče, v katerih so udeleženi tovornjaki, avtobusi in službena vozila, so največkrat posledica utrujenosti in neprilagojene hitrosti. V razvitih državah so prometne nesreče glavni vzrok smrti zaposlenih pri opravljanju dela.

Evropski parlament glasoval za posodobitev usposabljanja poklicnih voznikov

Tovornjak na cestiEvropski parlement je 13. marca 2018 glasoval za izboljšanje zahtev glede usposabljanja poklicnih voznikov.

Parlament je sprejel predlog, ki ga je pripravila Evropska komisija. Cilj je izboljšati varnostne standarde v cestnem prometu z boljšimi pravili za usposabljanje poklicnih voznikov. Gre za:

 • modernizacijo usposabljanja, ki zajema predvsem varnost v cestnem prometu, vključno z zaščito ranljivih udeležencev v cestnem prometu in uporabo sistemov za pomoč voznikom; optimizacijo porabe goriva; in uvedbo novih tehnologij, denimo možnosti e-učenja;
 • jasnejša pravila o minimalni starosti, določena v direktivi o poklicnih voznikih oziroma pravilih EU o vozniških dovoljenjih;
 • priznavanje usposabljanja, ki ga voznik opravi v drugi državi EU, v matični državi; in
 • jasnejšo direktivo, ki omogoča lažje razumevanje.

Parlament se je tudi odločil za uvedbo sistema za elektronsko izmenjavo podatkov o kvalifikacijah voznikov. Tako bodo organi v državah EU lažje priznali usposabljanje, opravljeno v drugi državi EU. To je koristno tudi za organe pregona.

Po glasovanju v Parlamentu bo Svet uradno sprejel novo direktivo junija 2018.

Direktiva 2003/59/ES določa zahteve za osnovne kvalifikacije in redno usposabljanje poklicnih voznikov z dovoljenjem za vožnjo motornih vozil kategorije C ali D. Vozniki morajo dokazati svoje osnovne kvalifikacije tako, da

 • opravijo tečaj usposabljanja in teoretični preizkus ali
 • teoretični in praktični preizkus brez predhodnega obveznega usposabljanja.

Vozniki avtobusov in tovornjakov v EU morajo svoje poklicne spretnosti posodabljati in osveževati z rednim usposabljanjem vsakih 5 let.

Ustrezno usposabljanje in izobraževanje voznikov je prioriteta politike o varnosti v cestnem prometu. Dobro usposobljeni vozniki so varni vozniki.

Čas vožnje

Utrujenost voznika je pomemben dejavnik v približno 20 % nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila.

Za poklicne voznike, ki vozijo skozi več držav EU, veljajo po zakonodaji EU omejitve trajanja vožnje.

Vožnja ne sme trajati več kot 9 ur na dan oziroma 56 ur na teden. Voznik mora po štirih urah in pol vožnje počivati vsaj 45 minut.

Prevoz nevarnega blaga

Za cestni prevoz nevarnega blaga je EU določila pravila o:

 • klasifikaciji nevarnih snovi in izdelkov
 • usposabljanju oseb, ki opravljajo prevoz
 • embalaži
 • označevanju
 • vozilih, ki te snovi in izdelke prevažajo

Pravila, ki se uporabljajo v EU, so usklajena z mednarodnimi pravili (evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti v okviru Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo).

Navigacijske naprave

S sredstvi EU so pri projektu Heavyroute izdelali sistem za cestno navigacijo in pomoč voznikom težkih tovornih vozil.

Sistem bo voznikom pomagal najti najustreznejšo pot glede na čas, stanje cest, primernost mostov in predorov (nekateri mostovi ne zdržijo teže težkih tovornih vozil), porabo goriva in okoljske stroške.

Obremenitev vozila

Tovornjaki, ki so obremenjeni nad dovoljeno skupno maso, so nevarni, poleg tega povzročajo višje stroške vzdrževanja cest in zastoje v prometu.

Pri projektu REMOVE, ki ga je financirala EU, so preučevali učinkovitost naprav za merjenje mase med vožnjo in njihovo uporabnost pri izvajanju predpisov o preobremenjenosti vozila.