Mobiliteit en vervoer

Beroepschauffeurs

Vermoeidheid en te hard rijden zijn belangrijke oorzaken van ongevallen bij vrachtwagenbestuurders, buschauffeurs en anderen die voor hun werk achter het stuur zitten. In de geïndustrialiseerde wereld zijn verkeersongevallen zelfs de meestvoorkomende vorm van arbeidsongevallen.


Rij- en rusttijden


Een vrachtwagen op de wegIn 20% van de ongevallen waarbij vrachtwagens of touringcars betrokken zijn, speelt vermoeidheid een grote rol.


Er gelden door de EU bepaalde verplichte maximale rij- en minimale rusttijden voor beroepschauffeurs die in of door een EU-land rijden.


De rijtijd mag niet meer dan 9 uur per dag of 56 uur per week bedragen. Na vier en een half uur moet iedere chauffeur ten minste 45 minuten rusten.


Opleiding van beroepschauffeurs


In Richtlijn 2003/59/EG staan minimumvoorwaarden voor de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van chauffeurs met een rijbewijs C of D.


Zo moeten zij hun vakbekwaamheid bewijzen door hetzij


  • opleiding en een theoretisch examen
  • of een theoretisch en een praktisch examen, zonder verplichte opleiding vooraf.

Bestuurders moeten om de 5 jaar 35 uur opleiding volgen om hun vaardigheden op peil te houden en bij te werken.


De Commissie stelt voor om de opleiding van beroepschauffeurs te herzien.


De Commissie wil:


  • tegenstrijdigheden tussen de richtlijn beroepschauffeurs en de EU-voorschriften voor rijbewijzen wegwerken
  • de veiligheidseisen aanscherpen
  • de richtlijn duidelijker en gemakkelijker te begrijpen maken

 


Vervoer van gevaarlijke goederen


Voor gevaarlijk transport over de weg bevat de EU-wetgeving vooral regels over


  • de indeling van gevaarlijke stoffen en voorwerpen
  • de opleiding van personen die erbij betrokken zijn
  • verpakking
  • etikettering
  • voertuigen

De EU-regels zijn in lijn gebracht met de internationale voorschriften (Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, onder auspiciën van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties).


Navigatiesystemen


De EU heeft ook meebetaald aan een systeem voor routebegeleiding en ondersteuning van bestuurders van zwaar transport in het kader van het project Heavyroute.


Dit systeem helpt chauffeurs om de efficiëntste route te vinden, gelet op de tijd, het wegdek, tunnels en bruggen (niet alle bruggen zijn stevig genoeg), brandstofverbruik en milieukosten.


Overbelading


Vrachtwagens te zwaar beladen is niet alleen onveilig, maar ook schadelijk voor het wegdek en hinderlijk voor het overige verkeer.


Het project REMOVE, waar de EU aan heeft meebetaald, heeft onderzocht of de regels op dit gebied beter zouden kunnen worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door middel van technieken om vrachtwagens te wegen tijdens het rijden.