Mobiliteit en vervoer

Beroepschauffeurs

Vermoeidheid en te hard rijden zijn belangrijke oorzaken van ongevallen bij vrachtwagenbestuurders, buschauffeurs en anderen die voor hun werk achter het stuur zitten. In de geïndustrialiseerde wereld zijn verkeersongevallen zelfs de meestvoorkomende vorm van arbeidsongevallen.

Het Europees Parlement wil de opleiding van beroepschauffeurs moderniseren.

Een vrachtwagen op de wegOp 13 maart 2018 heeft het Europees Parlement besloten om hogere eisen te stellen aan de opleiding van beroepschauffeurs.

Het Parlement stemde in met een voorstel van de Europese Commissie dat de verkeersveiligheid moet verhogen door de opleiding van beroepschauffeurs te verbeteren. Het gaat om:

 • modernisering van de rijopleiding met meer aandacht voor verkeersveiligheid, onder meer door een betere bescherming van kwetsbare weggebruikers en de toepassing van rijhulpsystemen, optimalisering van het brandstofverbruik, en de introductie van nieuwe technologie, zoals e-learninghulpmiddelen
 • verduidelijking van de regels voor de minimumleeftijden in de richtlijn beroepschauffeurs en de EU-voorschriften voor rijbewijzen
 • de erkenning van de in andere EU-landen gevolgde opleidingen en
 • verduidelijking en vereenvoudiging van de tekst van de richtlijn

Het Parlement heeft ook besloten een elektronisch uitwisselingssysteem in te voeren voor de kwalificaties van chauffeurs. Dat maakt het makkelijker voor de EU-landen om de in andere EU-landen gevolgde opleidingen te erkennen. Bovendien kan zo'n systeem ook nuttig zijn voor politie en justitie.

Nu het voorstel door het Parlement is goedgekeurd, kan de Raad de nieuwe richtlijn in juni 2018 officieel vaststellen.

In Richtlijn 2003/59/EG staan minimumvoorwaarden voor de vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs met een rijbewijs C of D. Zo moeten zij hun vakbekwaamheid bewijzen door hetzij

 • een opleiding en een theoretisch examen, of
 • een theoretisch en een praktisch examen, zonder verplichte opleiding vooraf.

Bus- en vrachtwagenchauffeurs moeten om de vijf jaar een nascholingscursus volgen om hun beroepsvaardigheden nog eens op te frissen en eventueel bij te spijkeren.

Een goede scholing en opleiding van chauffeurs is een essentieel aspect van het verkeersveiligheidsbeleid. Goed opgeleide chauffeurs rijden veiliger

Rij- en rusttijden

In 20% van de ongevallen waarbij vrachtwagens of touringcars betrokken zijn, speelt vermoeidheid een grote rol.

Er gelden door de EU bepaalde verplichte maximale rij- en minimale rusttijden voor beroepschauffeurs die in of door een EU-land rijden.

De rijtijd mag niet meer dan 9 uur per dag of 56 uur per week bedragen. Na vier en een half uur moet iedere chauffeur ten minste 45 minuten rusten.

Vervoer van gevaarlijke goederen

Voor gevaarlijk transport over de weg bevat de EU-wetgeving vooral regels over

 • de indeling van gevaarlijke stoffen en voorwerpen
 • de opleiding van personen die erbij betrokken zijn
 • verpakking
 • etikettering
 • voertuigen

De EU-regels zijn in lijn gebracht met de internationale voorschriften (Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, onder auspiciën van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties).

Navigatiesystemen

De EU heeft ook meebetaald aan een systeem voor routebegeleiding en ondersteuning van bestuurders van zwaar transport in het kader van het project Heavyroute.

Dit systeem helpt chauffeurs om de efficiëntste route te vinden, gelet op de tijd, het wegdek, tunnels en bruggen (niet alle bruggen zijn stevig genoeg), brandstofverbruik en milieukosten.

Overbelading

Vrachtwagens te zwaar beladen is niet alleen onveilig, maar ook schadelijk voor het wegdek en hinderlijk voor het overige verkeer.

Het project REMOVE, waar de EU aan heeft meebetaald, heeft onderzocht of de regels op dit gebied beter zouden kunnen worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door middel van technieken om vrachtwagens te wegen tijdens het rijden.