Мобилност и транспорт

Професионални шофьори

Умората и превишената скорост са чести причини за произшествия с участието на шофьори на камиони, автобуси и служебни автомобили. Пътните инциденти са водещата причина за смъртни случаи по време на работа в развитите страни.

Европейският парламент гласува за модернизиране на обучението на професионални шофьори

Камион, движещ се по шосеНа 13 март 2018 г. Европейският парламент гласува за приемане на правила, подобряващи изискванията за обучение на професионалните шофьори.

Парламентът прие предложение, изготвено от Европейската комисия. Целта е да се подобрят стандартите за пътната безопасност чрез подобрени правила относно обучението на професионалните водачи, по-конкретно:

 • модернизиране на обучението, като се даде приоритет на безопасността на движението по пътищата, включително, например, защитата на уязвимите участници в пътното движение и използването на системи за подпомагане на водача, оптимизиране на потреблението на гориво и въвеждане на нови технологии, като например възможности за електронно обучение,
 • изясняване на правилата за минималната възраст, предвидени в директивата за професионалните водачи и в правилата на ЕС за свидетелствата за управление на моторни превозни средства,
 • гарантиране, че обучението, получено в страна от ЕС, различна от тази, в която лицето живее, се признава в държавата по пребиваване, както и
 • директивата да стане по-ясна и по-лесна за разбиране.

Парламентът също така реши да създаде електронна система за обмен за квалификациите на водачите. Това ще помага на държавите от ЕС да признават обучението, получено в друга страна от Съюза. Тя ще е от полза също и за правоприлагащите органи.

След гласуването в Парламента се очаква Съветът да приеме официално новата директива през юни 2018 г.

В Директива 2003/59/ЕО са определени изискванията за начална квалификация по шофиране и продължаващо обучение на работното място на професионалните водачи, притежаващи категория C или D. С нея се изисква шофьорите да докажат своята начална квалификация чрез

 • обучение и теоретичен изпит или
 • теоретичен и практически изпит без задължително обучение преди това.

След това от шофьорите на автобуси и камиони в целия ЕС се изисква да актуализират и опресняват своите професионални умения чрез продължаващо обучение на работното място на всеки 5 години.

Правилното обучението на водачите е приоритет сред политиките за пътна безопасност. Добре обучените водачи са по-безопасни водачи.

Време на управление на превозно средство

Умората е важен фактор при около 20% от катастрофите с участието на тежкотоварни автомобили.

Законите на ЕС ограничават времето, прекарвано зад волана от професионалните шофьори, когато техният маршрут преминава през повече от една страна от ЕС.

Времето на шофиране не трябва да превишава 9 часа на ден или 56 часа на седмица. На всеки 4,5 часа шофьорите трябва да правят почивка от поне 45 минути.

Превоз на опасни товари

За превоза на опасни товари с автомобилен транспорт законодателството на ЕС определя конкретни правила относно

 • класификацията на опасните вещества и предмети;
 • обучението на лицата, участващи в транспорта;
 • опаковането;
 • етикетирането;
 • използваните превозни средства.

Правилата, прилагани в ЕС, са хармонизирани с тези, прилагани в международен план (Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе под егидата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации).

Навигационна помощ

ЕС финансира разработването на система за избор на подходящ маршрут в помощ на шофьорите на тежкотоварни автомобили в рамките на проекта „Heavyroute“.

Тази система помага на шофьорите да определят най-ефективния маршрут по отношение на време, подходящи пътища, мостове и тунели (не всички мостове са достатъчно здрави, за да издържат преминаването на тежкотоварни автомобили), разход на гориво и вреди за околната среда.

Претоварване

Претоварването на тежкотоварни камиони не само е опасно, но и води до по-високи разходи за поддръжка на пътищата и проблеми с движението.

В рамките на финансирания от ЕС проект „REMOVE“ бяха изследвани начини за налагане на спазването на правилата за претоварване чрез използване на технологии за измерване в движение на теглото на камионите.