Transport och rörlighet

Fotgängare

Att promenera är bra för både hälsan och miljön – men fotgängare är mer utsatta i trafiken.

Trafikregler för fotgängare

Fotgängare på övergångsställeDet kan tyckas självklart, men du får bara gå på vägen om du inte har något annat val – dvs. om det inte finns någon trottoar eller vägren.

Om du måste gå på vägen så håll dig till kanten, gå inte i bredd och gå på samma sida som den mötande trafiken.

Dödsolyckor med fotgängare

Omkring 21 procent av trafikoffren i EU är fotgängare. De flesta är äldre än 65 år.

Färre dödsolyckor

Antalet olyckor där fotgängare blir påkörda skulle kunna minskas genom

  • zoner med lägre hastighet
  • bättre gångbanor
  • bättre gatubelysning
  • reflexer
  • krockvänlig front på bilarna (för att minska skadorna).
EU-finansierade projekt

Projektet Watch-over utvecklar sensorer som signalerar när bilen riskerar att köra på en fotgängare.

I projektet Aprosys studerar man hur man kan utforma bilfronten så att fotgängare skadas mindre om de bli påkörda.