Mobilita a doprava

Chodci

Aj keď je chôdza prínosom pre vaše zdravie a životné prostredie a obzvlášť praktická pre starších ľudí a deti, chodci sú v porovnaní s ostatnými účastníkmi cestnej premávky veľmi zraniteľní v prípade nehôd.

Pravidlá cestnej premávky pre chodcov

chodci Môže to znieť samozrejme, ale po ceste by ste mali chodiť len v prípade, že nemáte inú možnosť, teda ak nemáte k dispozícii chodník alebo pás zelene.

Ak naozaj musíte vstúpiť na vozovku, držte sa na kraji, choďte v zástupe a proti smeru premávky.

Smrteľné nehody chodcov

Takmer 21 % všetkých obetí smrteľných dopravných nehôd v EÚ sú chodci. Väčšinu z nich tvoria ľudia vo veku nad 65 rokov.

Znižovanie počtu obetí

Počet dopravných nehôd za účasti chodcov sa dá znížiť:

  • celoplošným znížením povolenej rýchlosti
  • dobudovaním chodníkov po celej dĺžke
  • vhodným pouličným osvetlením
  • nosením reflexných viest
  • deformačnými zónami v prednej časti vozidiel na minimalizáciu zranení chodcov
Projekty na ochranu chodcov financované EÚ

Systém Watch-over využívajúci senzory krátkeho dosahu určuje nebezpečenstvo zrážky s chodcom a upozorní vodiča, aby vykonal uhýbací manéver alebo zabrzdil.

Projekty, ako je napríklad APROSYS, sa zamerali na skúmanie toho, ako môžu zmeny dizajnu prednej časti vozidiel obmedziť zranenia chodcov.