Mobiliteit en vervoer

Voetgangers

Ga te voet! Dat is goed voor het milieu en goed voor de gezondheid (vooral die van ouderen en kinderen). Helaas zijn voetgangers wel kwetsbaarder dan andere verkeersdeelnemers.

Verkeersregels voor voetgangers

voetgangersHet klinkt waarschijnlijk vanzelfsprekend, maar u mag alleen op de rijbaan lopen als het niet anders kan, dus wanneer er helemaal geen voetpad of berm is.

En als het dan niet anders kan, loop dan zo dicht mogelijk langs de rand, achter elkaar en tegen de rijrichting in.

Dodelijke ongevallen met voetgangers

Ongeveer 21% van alle dodelijke verkeersslachtoffers in de EU zijn voetgangers. Het merendeel is 65 jaar of ouder.

Minder doden

Het aantal aanrijdingen van voetgangers kan worden verminderd door:

  • meer snelheidsbeperkingen
  • ononderbroken voetpaden
  • voldoende straatverlichting
  • reflecterende kleding of accessoires
  • veiligere auto's (met een voorkant die letsels bij aanrijdingen zoveel mogelijk beperkt).
Projecten met EU-geld om voetgangers te beschermen

Het systeem WATCH-OVER bestaat uit sensoren die detecteren of er voetgangers bij de auto in de buurt komen, zodat de bestuurder nog kan uitwijken of remmen.

Bij projecten zoals APROSYS is dan weer nagegaan welke vorm de voorkant van een auto moet hebben om bij botsingen de letsels voor voetgangers zoveel mogelijk te beperken.