Mobilumas ir transportas

Pėstieji

Nors vaikščioti sveika – ypač naudinga vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, ir einant pėsčiomis neteršiama aplinka, pėstieji daug pažeidžiamesni avarijose nei kiti eismo dalyviai.

Eismo taisyklės pėstiesiems

pėstiejiAtrodo savaime suprantama, tačiau keliu turėtumėte eiti tik jei neturite kitos išeities, t. y. jei greta nėra šaligatvio ar kelkraščio.

Jei turite eiti keliu, laikykitės pakraščio, eikite vienas paskui kitą ir eismui priešinga kryptimi.

Pėsčiųjų žūtys

Apie 21 % visų ES eismo įvykių aukų yra pėstieji, kurių didžioji dalis – 65 metų ir vyresni.

Žuvusiųjų skaičiaus mažinimas

Eismo nelaimių, kuriose nukenčia pėstieji, skaičių galima sumažinti tokiais būdais:

  • tam tikrose zonose apribojus greitį,
  • takais, kurių nekerta keliai,
  • tinkamai apšvietus gatves,
  • atšvaitų segėjimu,
  • specialios konstrukcijos automobilių priekiais (kad sumažėtų sužalojimų).
ES finansuojami pėsčiųjų apsaugos projektai

Mažo nuotolio jutiklių sistema „Watch-over“ pajunta, kada automobilis gali partrenkti pėstįjį, todėl vairuotojas gali pasukti arba sustabdyti.

Vykdant įvairius projektus, pavyzdžiui, APROSYS, buvo tiriama, kaip pakeitus transporto priemonės priekio formą galima sumažinti žalą pėstiesiems.