Liikuvus ja transport

Jalakäijad

Kuigi jala käimine on tervise ja keskkonna seisukohast väga soovitatav ning eriti praktiline eakate ja laste jaoks, on jalakäijad õnnetuste suhtes palju haavatavamas olukorras kui teised liiklejad.

Liikluseeskirjad jalakäijatele

jalakäijadSee võib tunduda iseenesestmõistetavana, kuid tuleb siiski meeles pidada, et jalakäijad tohivad käia sõiduteel üksnes siis, kui ei ole teist valikuvõimalust – s.t kui puudub kõnnitee või teeääris.

Kui teil ei ole teist võimalust, siis hoiduge võimalikult tee äärde, sammuge ükshaaval rivis ja vastutuleva liikluse suunas.

Jalakäijatest ohvrid

Ligikaudu 21% kõigist liiklusõnnetuste ohvritest ELis moodustavad jalakäijad. Enamik neist on 65-aastased või vanemad inimesed.

Surmajuhtumite arvu vähendamine

Jalakäijatega seotud liiklusõnnetusi on võimalik vähendada järgmiste meetmetega:

  • kogu teatavat ala hõlmavad kiiruspiirangud
  • katkematud jalgrajad
  • korralik tänavavalgustus
  • helkurite kasutamine
  • kokkupõrkesõbralik auto esiosa (vigastuste vähendamiseks).
ELi poolt rahastatavad projektid jalakäijate kaitsmiseks

Lähianduritega süsteem Watch-over aitab tuvastada peatset võimalikku kokkupõrget jalakäijaga, võimaldades sõidukijuhil kõrvale pöörata või pidurdada.

Selliste projektide raames, nagu APROSYS, on uuritud, kuidas sõiduki esiosa kuju muutmine võib vähendada jalakäijale tekitatavaid vigastusi.