Mobilita a doprava

Chodci

I když je chůze namísto cestování vozidlem přínosem pro vaše zdraví i pro životní prostředí a obzvláště vhodná pro seniory a děti, chodci jsou v porovnání s ostatními účastníky silničního provozu velmi zranitelní v případě nehod.

Pravidla pro chodce

chodci Může to znít jako samozřejmost, ale po silnici byste měli chodit pouze v případě, že nemáte jinou možnost, tedy pokud nemáte k dispozici chodník ani pás zeleně.

Pokud opravdu musíte vstoupit na vozovku, držte se na kraji, choďte v zástupu a proti směru provozu.

Úmrtnost chodců

Téměř 21 % všech obětí dopravních nehod v EU jsou chodci. Většinu z nich tvoří lidé ve věku nad 65 let.

Snižování počtu obětí

Počet dopravních nehod, jejichž účastníci jsou chodci, lze snížit:

  • celoplošným snížením povolené rychlosti
  • dobudováním chodníků po celé délce
  • vhodným pouličním osvětlením
  • nošením reflexních vest
  • deformačními zónami v přední části vozidel k minimalizaci zranění chodců
Projekty na ochranu chodců financované EU

Systém Watch-over využívající senzory krátkého dosahu upozorňuje řidiče na nebezpečí srážky s chodcem a umožní mu vykonat uhybný manévr anebo zabrzdit.

Projekty, jako je například APROSYS, se zaměřují na zkoumání toho, jak mohou změny v konstrukci přední části vozidel zmírnit zranění chodců.