Transport och rörlighet

Unga förare

I vår del av världen är trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar mellan 15 och 24 år.

Större risker

Ung bilskoleelev vid ratten med sin lärareDet inträffar nästan dubbelt så många dödsolyckor med förare i åldern 15–24 än med mer erfarna förare.

Och de utsätter även andra för risker – för varje ung förare som omkommer i en trafikolycka dör samtidigt i genomsnitt 1,3 andra personer.

Trafikolyckor med unga förare beror ofta på att de tappar kontrollen över bilen eller kör för fort. Olyckorna inträffar oftast på natten.

Rädda unga liv

För att minska olycksrisken skulle man kunna införa tuffare regler för nyblivna förare. Det kan t.ex. vara lägre alkoholgränser och begränsningar för att köra på natten eller krav på att ha med sig en erfaren förare.

Tekniska lösningar som förarstödsystem, alkolås och svarta lådor kan också bidra till att rädda liv.

EU-finansierad forskning

EU stöder bland annat projekt som ska förbättra körutbildningen, så att eleverna i större utsträckning lär sig hur man upptäcker och undviker faror i trafiken.

Ett exempel är Hermes, som ska förbättra utbildningen för körskolelärare.

Genom projektet Close to får unga körskoleelever höra personliga berättelser om allvarliga trafikolyckor. Forskning har visat att det gör dem mindre riskbenägna.