Liikuvus ja transport

Algajad sõidukijuhid

Arenenud riikides on liiklusõnnetused 15–24-aastaste hulgas peamiseks surmapõhjuseks.

Suuremad ohud

Sõidutunde võttev noor juht autoroolis, kõrval sõiduõpetajaVõrreldes kogenenumate juhtidega, on 15–24-aastaste sõidukijuhtide hulgas suremuse määr kuni kaks korda kõrgem.

Oht ei ole seotud ainult nende endiga – iga liiklusõnnetuses hukkunud noore sõidukijuhi kohta hukkub ka keskmiselt 1,3 muud inimest.

Noorte sõidukijuhtidega seotud õnnetused on sageli põhjustatud kontrolli kaotamisest auto üle või lubatud sõidukiiruse ületamisest ning need juhtuvad suurema tõenäosusega öösel.

Noorte elude päästmine

Selleks et vähendada õnnetuseohtu, võiks noorte sõidukijuhtide suhtes kohaldada karmimaid kontrolle kui kogemustega juhtide suhtes: madalam lubatud alkoholi piirmäär ning piirangud öiseks sõitmiseks või sõitmiseks ilma kogenud sõidukijuhita.

Samuti võivad neile abiks olla erinevad tehnoloogiad, näiteks juhiabisüsteemid, alkolukud ja nn mustad kastid.

Algajate sõidukijuhtide ohutust käsitlevad ELi projektid

EL püüab parandada algajate sõidukijuhtide ohutust, suunates sõidutundides põhitähelepanu sõiduki juhitavuselt ja liikluse jälgimiselt sellele, kuidas märgata ja vältida teel varitsevaid ohte.

Näiteks on ELi poolt rahastatava projekti HERMES raames avaldatud pakett sõiduõpetajate koolitamise täiustamiseks, eesmärgiga vähendada liiklusõnnetusi.

Projekti Close to raames tutvustatakse sõitma õppivatele noortele lugusid tõsistest liiklusõnnetustest. Uuringute kohaselt mõjutab see neid ohutumalt sõitma.