Κινητικότητα και Μεταφορές

Αρχάριοι οδηγοί νεαρής ηλικίας

Στις αναπτυγμένες χώρες, τα τροχαία είναι η κύρια αιτία θανάτου νέων ηλικίας 15-24 ετών.

Οι νέοι κινδυνεύουν περισσότερο

Νεαρός μαθητευόμενος οδηγός στο τιμόνι αυτοκινήτου μαζί με τον δάσκαλοΤο ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων στους οδηγούς ηλικίας 15-24 ετών είναι διπλάσιο απ’ ό,τι στους πιο έμπειρους οδηγούς.

Και ο κίνδυνος δεν αφορά μόνον τους ίδιους: για κάθε νεαρό οδηγό που σκοτώνεται σε σύγκρουση, βρίσκουν τον θάνατο και άλλα 1,3 άτομα κατά μέσο όρο.

Τα ατυχήματα με θύματα νεαρούς οδηγούς προκαλούνται συχνά εξαιτίας της απώλειας ελέγχου ή της μεγάλης ταχύτητας και συμβαίνουν συνήθως τη νύχτα.

Καλύτερη προστασία των νεαρών οδηγών

Για να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος, οι νέοι οδηγοί πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρότερους ελέγχους σε σχέση με τους πιο έμπειρους: χαμηλότερο επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης αλκοόλ και περιορισμοί σχετικά με την οδήγηση τη νύχτα ή χωρίς τη συνοδεία έμπειρου οδηγού.

Οι νέοι οδηγοί μπορούν επίσης να βοηθηθούν με διάφορα τεχνολογικά μέσα, όπως τα συστήματα υποβοήθησης οδηγών, οι μηχανισμοί ακινητοποίησης οχήματος όταν ο οδηγός έχει υψηλή αλκοολαιμία (alcohol interlocks) και τα μαύρα κουτιά.

Προγράμματα της ΕΕ για την ασφάλεια των αρχάριων οδηγών νεαρής ηλικίας

Η ΕΕ, στην προσπάθειά της να αυξήσει την ασφάλεια των αρχάριων οδηγών, επικεντρώνει τα μαθήματα οδήγησης περισσότερο στον τρόπο αναγνώρισης και αποφυγής των κινδύνων στους δρόμους, παρά στον έλεγχο του οχήματος και τη γνώση των κυκλοφοριακών κανόνων.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος HERMES εκδόθηκαν οδηγίες για τη βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτών οδήγησης, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα Close to, νεαροί οδηγοί που μαθαίνουν να οδηγούν έρχονται σε επαφή με περιστατικά σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα με έρευνες, οι νέοι γίνονται με αυτόν τον τρόπο πιο προσεκτικοί και λιγότερο ριψοκίνδυνοι οδηγοί.