Mobilnost in promet

Varnost motoristov v prometu

Praktični in hitri …

Motorna kolesaNa cestah je vse več motorjev in mopedov. Predvsem v mestih so praktično prevozno sredstvo, saj ne povzročajo prometnih zastojev, ne potrebujejo veliko parkirnega prostora in so cenejši od avtomobilov.Med motoristi so tako ljubitelji težkih motorjev kot tisti, ki se vsak dan z mopedom vozijo v šolo in službo. Od leta 2001 do leta 2010 se je število motorjev na evropskih cestah povečalo za 48 % in se nato med leti 2010 in 2013 ustalilo pri okoli 34,5 milijona.

... toda bolj izpostavljeni

V primerjavi z avtomobili so motorji in mopedi manj stabilni, manj vidni, voznika manj zaščitijo. Odstotek nesreč s smrtnim izidom ali hudimi poškodbami je med motoristi nesorazmerno velik. Večina nesreč se pripeti v mestih, največkrat je kriv človek.Leta 2013 je na primer v EU na cestah umrlo več kot 4 700 motoristov. Med vozniki motorjev je kar 15 % vseh smrtnih žrtev v prometnih nesrečah, med vozniki mopedov 3 %. Skupaj tako predstavljajo približno 18 % smrtnih žrtev v prometu, čeprav je motorjev in mopedov samo 11 % vseh motornih vozil.

Boljša varnost voznikov motorjev in mopedov – ukrepi EU

Med ukrepe EU za boljšo varnost motoristov sodijo:

  • učenje vožnje – prometno dovoljenje za vožnjo mopeda in postopen prehod na vožnjo motorja – direktiva 2006/126/EU o vozniških dovoljenjih 
  • tehnologija – dodatna varnostna oprema za motorje in mopede, denimo napredni zavorni sistemi (glej stran z direktivami in uredbami
  • evropska sredstva za projekte v zvezi z osveščanjem voznikov motorjev in mopedov o prometni varnosti, npr. RIDERSAN, MOSAFIM 
  • raziskovalni projekti, namenjeni večji varnosti ranljivih udeležencev v prometu, na primer inteligentni prometni sistemi (VRUITs) ali varovalne ograje (SMART RSS)