Mobilita a doprava

Viac bezpečnosti na cestách pre motocykle a mopedy

Praktické a zábavné...

MotocyklePočet motocyklov a mopedov sa zvyšuje. Najmä v mestách sú riešením rastúcej hustoty premávky, problémov s parkovaním a vysokých nákladov spojených s vlastníctvom súkromných automobilov.Medzi používateľov sa zaraďujú rôzne osoby od rekreačných jazdcov na vysokovýkonných strojoch po mladých ľudí a pracovníkov, ktorí dochádzajú do práce na mopede. Od roku 2001 do roku 2010 sa počet takýchto vozidiel na európskych cestách zvýšil o 48 % a medzi rokmi 2010 a 2013 sa stabilizoval na úrovni približne 34,5 milióna.

...avšak krehké

Motocykle a mopedy sú menej stabilné a viditeľné a vodičovi poskytujú menšiu ochranu ako automobil. U motocyklistov je percento smrteľných a vážnych nehôd neporovnateľne vyššie. Väčšina z nich sa stane v mestách a zapríčiňuje ich ľudský faktor.Napríklad v roku 2013 v EÚ zomrelo vyše 4 700 motocyklistov. Úmrtia súvisiace s jazdou na motocykli tvoria 15 % všetkých úmrtí na cestách, pričom v prípade mopedov ide približne o 3 % úmrtí. Ich spoločný podiel na počte úmrtí na cestách je teda asi 18 %, i keď predstavujú iba 11 % všetkých motorových vozidiel.

Lepšia bezpečnosť na cestách pre motocykle a mopedy – ako tento problém rieši EÚ?

Opatrenia EÚ na zvýšenie bezpečnosti motocyklov a mopedov zahŕňajú:

  • odbornú prípravu – oprávnenia na jazdu mopedom a postupný prístup k motocyklom – smernica EÚ 2006/126/ES, ktorou sa harmonizujú vodičské preukazy
  • technológie – vybavenie motocyklov a mopedov dodatočnými bezpečnostnými prvkami, ako sú zdokonalené brzdové systémy (viac informácií nájdete v smerniciach a nariadeniach uvedených na tejto stránke), 
  • granty na projekty – zamerané na zvýšenie informovanosti o bezpečnosti motocyklov a mopedov, napr. RIDERSAN, MOSAFIN
  • výskumné projekty – na zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky prostredníctvom technológií, ktoré zahŕňajú inteligentné dopravné systémy (VRUITS) alebo bezpečnejšie zvodidlá (SMART RRS inteligentné systémy na zadržiavanie vozidiel).