Mobilità u Trasport

Sikrere veje for motorcykler og knallerter

De er praktiske og sjove …

MotorcyklerMotorcykler og knallerter bruges mere og mere. Især i byerne byder de på en løsning på problemer som øget trafik, parkeringsproblemer og de store udgifter ved at eje en bil.Brugerne er alt fra fritidsmotorcyklister på store maskiner til unge mennesker og forretningsfolk, som kommer frem og tilbage på knallert. Mellem 2001 og 2010 steg antallet af disse køretøjer på de europæiske veje med 48 % til et stabilt niveau på omkring 34,5 mio. mellem 2010 og 2013.

...men de er også udsatte

Motorcykler og knallerter er mindre stabile og synlige og giver mindre beskyttelse end biler. De er indblandet i en uforholdsmæssig stor del af dødelige og alvorlige ulykker, som for det meste sker i byområder og skyldes menneskelige fejl.F.eks. blev der i 2013 slået over 4 700 førere ihjel i EU. Motorcykeldødsfald udgør 15 % af alle trafikdrab, mens dødsfald på knallert udgør 3 %. Tilsammen udgør de således 18 % af alle trafikdrab - selvom de kun udgør 11 % of alle motorkøretøjer.

Bedre sikkerhed for motorcykler og knallerter – hvad gør EU?

EU's indsats for at forbedre sikkerheden for motorcykler og knallerter omfatter:

  • uddannelse - knallertkørekort og gradvis adgang til motorcykler – EU-direktiv 2006/126/EC om standardisering af kørekort 
  • teknologi - motorcykler og knallerter udstyres med yderligere sikkerhedselementer, såsom avancerede bremsesystemer (se nærmere på siden med direktiver og forordninger
  • tilskud til projekter - for at forbedre kendskabet til sikkerhed for motorcykler og knallerter, f.eks. RIDERSAN og MOSAFIM 
  • forskningsprojekter - for at gøre bløde trafikanter sikrere ved hjælp af teknologier, som involverer intelligente transportsystemer (VRUITS) eller sikrere autoværn (SMART RRS "smarte beskyttelsesanordninger").