Mobilitāte un transports

Drošākus ceļus motocikliem un mopēdiem!

Gan ērti, gan aizraujoši...

MotocikliArvien vairāk ir tādu cilvēku, kas izvēlas braukt ar motocikliem un mopēdiem. Īpaši izdevīgi tas ir pilsētās, kur tā var veikli izbraukt sastrēgumus, atrast stāvvietu un izvairīties no iespaidīgajām izmaksām, kas gribot negribot rodas automašīnu īpašniekiem.Lietotāji ir visdažādākie: no “vējabrāļiem”, kas brīvo laiku pavada uz jaudīga moča, līdz jauniešiem un profesionāļiem, kas uz darbu vai mācībām brauc ar mopēdiņu. No 2001. līdz 2010. gadam šādu braucamo skaits uz Eiropas ceļiem palielinājās par 48 %, 2010.–2013. gadā nostabilizēdamies pie 34,5 miljoniem.

…tomēr neaizsargāti

Motocikli un mopēdi ir nestabilāki un grūtāk pamanāmi, tāpēc to lietotāji ir mazāk aizsargāti nekā automašīnu vadītāji. Tieši motobraucēju vidū ir nesamērīgi liels smagu un letālu negadījumu īpatsvars. Visbiežāk tie notiek cilvēka kļūdas dēļ.Piemēram, 2013. gadā visā ES gāja bojā vairāk nekā 4700 motociklu un mopēdu vadītāju. No visiem satiksmes negadījumos bojāgājušajiem 15 % brauca ar motociklu, bet 3 % ar mopēdu. Tātad kopā tas atbilst 18 % no ceļu satiksmē bojāgājušajiem, lai gan motociklu un mopēdu daļa visu transportlīdzekļu vidū ir tikai 11 %.

Kā uzlabot motociklistu un mopēdistu drošību? ES paveiktais

ES daudz dara motociklistu un mopēdistu drošības uzlabošanai, pievēršoties dažādām jomām:

  • mācības – mopēdu vadīšanas tiesības un pakāpeniska piekļuve motocikliem (ES Direktīva 2006/126/EK par vadītāja apliecību standartizēšanu), 
  • tehnoloģijas – motociklu un mopēdu aprīkošana ar papildu drošības elementiem, piemēram, uzlabotu bremžu sistēmu (sīkāk sk. direktīvās un regulās), 
  • finansējums projektiem, kuros vairo sabiedrības izpratni par motociklistu un mopēdistu drošību, piemēram, RIDERSAN, MOSAFIM
  • pētniecības projekti visneaizsargātāko satiksmes dalībnieku drošības uzlabošanai ar tehnoloģiju, tostarp intelektisko transporta sistēmu (VRUITS), vai drošāku ceļa margu (SMART RRS – viedas ceļu norobežojumu sistēmas) palīdzību.