Κινητικότητα και Μεταφορές

Ασφαλέστεροι δρόμοι για τις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα

Πρακτικά και ευχάριστα …

ΜοτοσικλέτεςΗ κυκλοφορία μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων αυξάνεται συνεχώς. Ιδιαίτερα στις πόλεις, τα μέσα αυτά προσφέρουν λύση στο πρόβλημα της ολοένα μεγαλύτερης κυκλοφοριακής συμφόρησης, της στάθμευσης και του υψηλού κόστους των ιδιωτικών αυτοκινήτων.Οι χρήστες μπορεί να είναι είτε άτομα που χρησιμοποιούν τις μηχανές μεγάλης ισχύος από χόμπι, είτε νέοι και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το μοτοποδήλατο στις μετακινήσεις τους. Από το 2001 έως το 2010, ο αριθμός των οχημάτων αυτών στους δρόμους της Ευρώπης αυξήθηκε κατά 48%, ενώ το διάστημα 2010-2013 ο αριθμός τους έφτασε περίπου τα 34,5 εκατομμύρια.

…αλλά πιο ευάλωτα

Επειδή έχουν μικρότερη ευστάθεια και φαίνονται λιγότερο, τα μοτοποδήλατα και οι μοτοσικλέτες παρέχουν μικρότερη προστασία από ό,τι τα αυτοκίνητα. Εμπλέκονται δε σ' ένα δυσανάλογα υψηλό ποσοστό σοβαρών ή και θανατηφόρων ατυχημάτων, τα περισσότερα από τα οποία συμβαίνουν στις πόλεις και οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.Για παράδειγμα, το 2013 έχασαν τη ζωή τους πάνω από 4.700 μοτοσικλετιστές και μοτοποδηλάτες στην ΕΕ. Τα θανατηφόρα ατυχήματα με μοτοσικλέτα αντιπροσωπεύουν το 15% όλων των θανατηφόρων τροχαίων, ενώ τα αντίστοιχα ατυχήματα με μοτοποδήλατο το 3%. Προστιθέμενα, τα ποσοστά αυτά αποτελούν το 18% των θανατηφόρων τροχαίων - παρόλο που αντιπροσωπεύουν μόνο το 11% του συνόλου των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Μεγαλύτερη ασφάλεια για τις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα - τι κάνει η ΕΕ;

Ορισμένα από τα μέτρα της ΕΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων είναι τα εξής:

  • εκπαίδευση - άδεια οδήγησης για τα μοτοποδήλατα & σταδιακή πρόσβαση στις κατηγορίες δίκυκλων οχημάτων – οδηγία της ΕΕ 2006/126/EΚ για την άδεια οδήγησης 
  • τεχνολογία - εγκατάσταση στις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα πρόσθετων χαρακτηριστικών ασφαλείας, όπως προηγμένων συστημάτων πέδησης (για λεπτομέρειες βλ. σελίδα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς
  • επιχορήγηση σχεδίων - για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων σε θέματα ασφαλείας, π.χ. RIDERSAN, MOSAFIM 
  • ερευνητικά σχέδια - για μεγαλύτερη ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου χάρη σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούν συστήματα ευφυών μεταφορών (VRUITS) ή ασφαλέστερα προστατευτικά κιγκλιδώματα (SMART RRS "ευφυή συστήματα συγκράτησης οχημάτων").