Mobilita a doprava

Bezpečnější silnice pro motocykly a mopedy

Jsou praktické a každý se na nich rád sveze…

MotocyklyObliba motocyklů, mopedů a skútrů roste. Zejména ve městech nabízejí řešení, jak se vyhnout rostoucímu přetížení dopravy, problémům s parkováním a vysokým nákladům na provoz osobního auta.Jejich využití je široké – od výkonných sportovních modelů pro volný čas až po lehké mopedy, které lidé využívají ke každodennímu dojíždění do práce. V prvním desetileté XXI. století vzrostl počet těchto vozidel na evropských silnicích o 48 % a v letech 2010 až 2013 se stabilizoval na přibližně 34,5 milionu.

…ale při jejich řízení jste velmi zranitelní

Oproti automobilům jsou jednostopá vozidla méně stabilní, hůře viditelná a poskytují řidičům menší ochranu. Proto mají neporovnatelně vyšší podíl na počtu smrtelných a závažných nehod. K většině z nich dochází ve městech a jejich příčinou je lidský faktor.Například v roce 2013 zahynulo při nehodách v zemích Unie více než 4 700 motocyklistů. Motocykly tvoří 15 % všech smrtelných nehod na silnicích, zatímco mopedy představují přibližně 3 %. Dohromady tedy na ně připadá okolo 18 % úmrtí, ke kterým na silnicích dochází, i když tvoří pouze 11 % všech motorových vozidel.

Co dělá EU pro zvyšování bezpečnosti jednostopých vozidel

Opatření EU pro zlepšení bezpečnosti motocyklů a mopedů:

  • autoškoly – řidičské průkazy na mopedy a tzv. postupný přístup k motocyklům – směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech 
  • technologie – vybavení motocyklů a mopedů doplňkovými bezpečnostními prvky, jak např. pokročilými brzdovými systémy (více viz stránka se směrnicemi a nařízeními
  • granty na projekty, jejichž cílem je zvýšit povědomí o bezpečnosti jednostopých vozidel, např. RIDERSAN, MOSAFIM 
  • výzkumné projekty na zvýšení bezpečnosti zranitelných uživatelů silnic prostřednictvím technologií zahrnujících inteligentní dopravní systémy (VRUITS) nebo bezpečnější svodidla (SMART RRS – inteligentní systémy silničních zábran).