Мобилност и транспорт

По-безопасни пътища за мотоциклетите и мотопедите

Практични и забавни…

МотоциклетиБроят на мотоциклетите и мотопедите нараства. Особено в градовете те предлагат решение на проблема с все по-честите задръствания, трудното паркиране и високите разходи, свързани с притежаването на автомобил.Използват ги както любители на мощните машини, така и млади хора и работещи, които се придвижват до работата си с мотопед. От 2001 г. до 2010 г. броят на тези превозни средства по европейските пътища е нараснал с 48 %, като в периода от 2010 г. до 2013 г. се е стабилизирал на около 34,5 млн.

…но уязвими

Мотоциклетите и мотопедите са по-нестабилни и незабележими и осигуряват по-малка защита в сравнение с автомобилите. Тези превозни средства участват в много голям брой пътнотранспортни произшествия (ПТП) с летален изход или със сериозни последици, повечето от които стават в градове и се дължат на човешка грешка.През 2013 г. например в ЕС са загинали над 4700 мотоциклетисти. Случаите с летален изход при катастрофи с мотоциклети представляват 15 % от всички случаи с летален изход при ПТП, а делът на мотопедите е около 3 %. Общият дял на смъртните случаи при ПТП с участието на мотоциклети и мотопеди е около 18 %, въпреки че мотоциклетите и мотопедите представляват едва 11 % от всички моторни превозни средства.

По-голяма сигурност за мотоциклетите и мотопедите — какво прави ЕС по въпроса?

Действията на ЕС за повишаване на безопасността на мотоциклетите и мотопедите включват:

  • обучение — разрешителни за управление на мотопеди и постепенен достъп до мотоциклети — Директива на ЕС 2006/126/ЕО за стандартизиране на свидетелствата за управление на МПС 
  • технологии — въвеждане на допълнителни елементи за сигурност в мотоциклетите и мотопедите, като усъвършенствани спирачни системи (за подробности вж. страницата за директиви и регламенти
  • отпускане на безвъзмездни средства за проекти — за повишаване на осведомеността относно безопасността на мотоциклетите и мотопедите , например RIDERSAN, MOSAFIM 
  • изследователски проекти — за да се повиши безопасността на уязвимите участници в пътното движение с участието на интелигентни транспортни системи (VRUITS) или по-безопасни мантинели (SMART RRS „интелигентни пътни ограничителни системи“).