Transport och rörlighet

Äldre förare

I och med att befolkningen åldras, ökar också antalet äldre förare. Det finns inga särskilda trafikregler för äldre förare, men den som har nedsatt fysisk förmåga måste förstås vara extra försiktig.

Större skaderisk

Äldre förareÄldre förare löper större risk att själva skadas än att skada andra. Dödssiffran för förare över 75 är mer än fem gånger genomsnittet, och andelen personskador är dubbelt så hög.

Att äldre förare är mer sårbara beror på att de ofta har nedsatt fysisk förmåga (dvs. sämre syn eller hörsel, långsammare reaktionsförmåga) och kanske inte längre kör varje dag.

Större erfarenhet

Hos många äldre förare vägs minskad fysisk förmåga upp av att de har större erfarenhet. Genom att köra i dagsljus eller när vägarna är mindre trafikerade kan man minska olycksrisken.

Säkerhetsåtgärder

Personskadornas omfattning kan reduceras genom säkerhetsanordningar i fordonen, t.ex. krockkuddar. Äldre förare kan också bli tryggare i trafiken genom att fortbilda sig. Dessutom finns det förarstödsystem som varnar när man kommer för nära andra bilar, hjälper föraren att bedöma avstånd, assisterar när man vill parkera och gör det säkrare att köra på flerfiliga vägar.

I Advisors-projektet har man analyserat hur avancerade förarstödsystem påverkar körförmågan och trafikäkerheten. Man tog också fram bedömningsmetoder och prioriteringar för systemens vidareutveckling.