Mobilnost in promet

Starejši vozniki

S staranjem prebivalstva narašča tudi število starejših voznikov. Posebnih prometnih predpisov zanje ni, zaradi zmanjšane fizične zmožnosti pa morajo biti še posebno pazljivi.

Večja izpostavljenost

Starejši voznikiStarejši vozniki bolj ogrožajo svojo kot varnost drugih udeležencev v prometu. Število nesreč s smrtnim izidom je pri voznikih, starejših od 75 let, petkrat višje od povprečja, število poškodb pa dvakrat višje.

Večja izpostavljenost je posledica slabših fizičnih zmožnosti starejših voznikov (slabši vid in sluh, daljši reakcijski čas) in manj pogoste vožnje.

Večja izkušenost

Starejši vozniki imajo morda slabše fizične zmožnosti, zato pa se lahko zanesejo na svoje dolgoletne vozniške izkušnje. Nesrečam se lahko izognejo tudi z vožnjo v manj prometnih urah dneva, v dnevnem času in v suhem vremenu.

Varnostni ukrepi

Hude poškodbe je mogoče preprečiti z varnostno opremo v vozilu, na primer z varnostnimi blazinami. Starejši vozniki se lahko udeležijo tudi dodatnega usposabljanja ali uporabljajo sisteme, ki opozorijo na premajhno varnostno razdaljo, pomagajo pravilno oceniti razdaljo, pravilno parkirati in varno voziti na cestah z več voznimi pasovi.

Projekt ADVISORS je bil namenjen prav naprednim sistemom za pomoč voznikom. Ugotavljali so njihov učinek na vožnjo in varnost. Izdelali so tudi metode ocenjevanja sistemov in določili prednostna področja nadaljnega razvoja sistemov.