Mobilita a doprava

Starší vodiči

So starnutím obyvateľstva sa zvyšuje počet vodičov vo vyššom veku. Pre starších vodičov neexistujú osobitné dopravné predpisy, s ohľadom na svoje oslabené telesné zručnosti však musia byť oveľa pozornejší.

Telesná zraniteľnosť

Starší vodiči Starší vodiči skôr spôsobia zranenie sebe, ako by ohrozovali ostatných účastníkov premávky. Miera úmrtnosti vodičov vo veku nad 75 rokov je päťkrát vyššia ako priemer a výskyt zranení je dvakrát vyšší.

Vyššia miera zraniteľnosti súvisí s oslabenými telesnými zručnosťami vodičov vo vyššom veku (t. j. znížené zrakové a sluchové schopnosti, pomalšie reakcie) a s menším počtom hodín strávených za volantom.

Skúsenosti prichádzajú s vekom

Starší vodiči vedia vymazať telesný handicap vďaka jazdeckým skúsenostiam. Jazda v čase, keď sú cesty menej preplnené a suché či cez deň, takisto znižuje riziko nehodovosti.

Bezpečnostné opatrenia

Vážnosť zranení sa dá obmedziť bezpečnostnými opatreniami na vozidle, ako sú airbagy (bezpečnostné vzduchové vaky, napr. vo volante). Starší vodiči môžu takisto využiť výhody doplnkových školení a využívať asistenčné systémy vodiča, ktoré ho upozornia v prípade, že je príliš blízko iného vozidla a tým pomáhajú lepšie posúdiť vzdialenosť pri parkovaní, ale aj na cestách s viacerými jazdnými pruhmi.

V tejto súvislosti spomenieme projekt ADVISORS, ktorý zisťoval možný vplyv pokročilých asistenčných systémov vodiča na správanie počas jazdy a cestnú bezpečnosť. V rámci projektu sa takisto navrhli metódy hodnotenia uvedených systémov a stanovili priority pre ďalší vývoj.