Mobilność i transport

Starsi kierowcy

W miarę starzenia się społeczeństwa, odsetek starszych kierowców będzie wzrastał. Wprawdzie nie ma specyficznych przepisów ruchu drogowego dla starszych kierowców, to jednak ich obniżona sprawność fizyczna zmuszają ich do zachowania szczególnej ostrożności podczas kierowania pojazdem.

Narażenie fizyczne

Elderly driversStarsi kierowcy są bardziej narażeni na wyrządzenie sobie krzywdy, niż spowodowanie ryzykownej sytuacji z udziałem innych osób. Śmiertelność kierowców uczestniczących w wypadkach w wieku powyżej 75 lat jest pięciokrotnie wyższa od średniej wśród ogółu kierowców, natomiast liczba odniesionych u nich obrażeń jest dwukrotnie wyższa.

Ten wyższy stopień narażenia na urazy jest spowodowany przez obniżone zdolności psychofizyczne starszych kierowców (np. gorszy wzrok i słuch, wolniejszy czas reakcji) oraz mniejsze doświadczenie związane z codziennym uczestniczeniem w ruchu drogowym.

Doświadczenie przychodzi z wiekiem

Starsi kierowcy kompensują swoje niekorzystne cechy fizyczne doświadczeniem w kierowaniu pojazdami. Jazda w okresach mniejszego nasilenia ruchu na drogach lub podczas dnia, przy suchej nawierzchni, również zmniejsza ryzyko wypadku.

Środki bezpieczeństwa

Stopień odniesionych obrażeń może być ograniczany poprzez stosowanie w pojazdach środków bezpieczeństwa, takich jak poduszki powietrzne. Poza tym, starsi kierowcy mogą korzystać ze szkoleń oraz systemów wspomagających, które ostrzegają w przypadku zbyt małej odległości od innego pojazdu, co pomaga w prawidłowej ocenie odległości także przy parkowaniu i jeździe na drogach wielopasmowych.

Mając to na uwadze, w ramach projektu ADVISORS przeanalizowano potencjalny wpływ zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę na jego zachowanie podczas kierowania pojazdem oraz bezpieczeństwo drogowe. Opracowano także metody do oceny tego typu systemów oraz ustalono priorytety dalszego rozwoju.