Mobilitāte un transports

Vecās paaudzes autovadītāji

Sabiedrībai novecojot, pieaug gados vecu autovadītāju skaits. Lai gan nav īpašu satiksmes noteikumu vecāka gada gājuma šoferiem, ierobežoto fizisko spēju dēļ viņiem jābūt īpaši uzmanīgiem.

Liels traumu gūšanas risks

Gados veci autovadītājiGados veciem autovadītājiem ir lielāks risks pašiem gūt savainojumu nekā apdraudēt citus. Sasniedzot 75 gadu vecumu, autovadītājiem ir piecreiz lielāks mirstības līmenis un viņi divreiz biežāk gūst traumas.

Šis risks saistīts ar to, ka vecie cilvēki ir fiziski neaizsargātāki (piemēram, viņiem ir vājāka redze un dzirde, lēnāka reakcija) un pie stūres vairs nesēžas katru dienu.

Jo vecāks, jo pieredzējušāks

Vecie autovadītāji savu fizisko vājumu kompensē ar autovadīšanas pieredzi. Turklāt avāriju risks ir mazāks, ja pie stūres sēžas laikā, kad satiksme nav tik noslogota, ir gaiša diena un ceļš ir sauss.

Drošības pasākumi

Traumu smagumu var samazināt ar drošības līdzekļiem transportlīdzeklī, piemēram, uzstādot gaisa spilvenus. Vecās paaudzes šoferi var apmeklēt arī papildu mācību kursus un transportlīdzeklī uzstādīt autovadītāja atbalsta sistēmas, kas brīdina, ja automašīna ir pārāk tuvu citam transportlīdzeklim, palīdzot pareizi novērtēt attālumus, novietot mašīnu stāvvietā un droši braukt pa vairāku joslu ceļu.

Šajā saistībā ir īstenots projekts ADVISORS, kurā analizēja, kā modernizētās autovadītāju atbalsta sistēmas ietekmē autovadīšanu un ceļa satiksmes drošību. Tajā izstrādāja šo sistēmu novērtēšanas metodes un noteica turpmākās izstrādes prioritātes.