Liikenne ja liikkuminen

Iäkkäät kuljettajat

Väestön ikääntyessä myös iäkkäiden kuljettajien osuus kasvaa. Ikääntyneille kuljettajille ei ole olemassa omia liikennesääntöjä, mutta heikentyneiden fyysisten kykyjensä vuoksi heidän on oltava erityisen varovaisia.

Fyysinen haavoittuvuus

Iäkkäät kuljettajatIäkkäät kuljettajat vahingoittavat todennäköisemmin itseään kuin vaarantavat muiden turvallisuutta. Yli 75-vuotiaiden kuljettajien liikenteeseen liittyvä kuolemanriski on yli viisi kertaa keskimääräistä korkeampi ja loukkaantumisten määrä kaksinkertainen.

Iäkkäiden kuljettajien suurempi haavoittuvuus johtuu heikentyneistä fyysisistä kyvyistä (eli heikentyneestä näöstä ja kuulosta sekä hidastuneesta reaktioajasta) sekä vähäisemmästä päivittäisen ajokokemuksen määrästä.

Iän myötä lisääntynyt kokemus

Iäkkäillä kuljettajilla ajokokemus korvaa fyysisiä vajavaisuuksia. Onnettomuusriskiä vähentää myös se, että rattiin tartutaan ehkä vain päivisin tai poutasäällä tai silloin, kun muuta liikennettä on vain vähän.

Turvalaitteet

Vammojen vakavuutta voidaan vähentää ajoneuvoissa käytettävillä turvalaitteilla, esimerkiksi turvatyynyillä. Iäkkäille kuljettajille voi olla hyötyä myös lisäkoulutuksesta tai kuljettajan apujärjestelmistä, jotka antavat kuljettajalle hälytyksen esimerkiksi, kun hän on liian lähellä toista ajoneuvoa. Näiden järjestelmien avulla etäisyyksien arviointi, pysäköiminen sekä monikaistaisilla maanteillä ajaminen helpottuvat.

ADVISORS-hankkeessa tutkittiin kehittyneiden kuljettajan apujärjestelmien mahdollista vaikutusta ajokäyttäytymiseen ja liikenneturvallisuuteen. Hankkeessa tuotettiin myös menetelmiä, joiden avulla järjestelmiä voidaan arvioida, ja etsittiin tärkeimpiä uusia kehityskohteita.