Liikuvus ja transport

Eakad juhid

Rahvastiku vananedes suureneb eakate sõidukijuhtide osakaal. Kuigi vanemate juhtide puhul ei kohaldata omaette liikluseeskirju, peavad nad oma vähenevate füüsiliste võimete tõttu olema eriti ettevaatlikud.

Füüsiline haavatavus

Eakad juhidEakad juhid vigastavad suurema tõenäosusega ennast, kui seavad ohtu kellegi teise. Surmaga lõppevate liiklusõnnetuste määr on üle 75-aastaste juhtide puhul keskmisest viis korda suurem ning vigastuste määr kaks korda kõrgem.

Suurem haavatavus on tingitud eakate juhtide füüsiliste võimete nõrgenemisest (nt halvenenud nägemine ja kuulmine, aegalsem reageerimine) ning väiksemast igapäevasest sõidukogemusest.

Eaga lisanduvad kogemused

Eakate juhtide puhul korvab sõidukogemus nende füüsilised puudujäägid. Õnnetusohtu vähendavad ka sõitmine päevasel ajal, kuivades ilmastikutingimustes ning hõredama liiklusega ajal.

Ohutusmeetmed

Vigastuste tõsidust võivad vähendada sõidukis leiduvad ohutusmeetmed, nagu turvapadjad. Eakad sõidukijuhid saavad kasu ka lisaõppest ning juhiabisüsteemidest, mis hoiatavad juhti, kui ta on teisele sõidukile liiga lähedal, aidates tal paremini hinnata kaugust, parkida ning sõita ohutult mitme sõidurajaga teel.

Projekti ADVISORS raames analüüsiti juhiabisüsteemide võimalikku mõju liikluskäitumisele ja sõiduohutusele. Samuti töötati välja meetodid nende süsteemide hindamiseks ning määratleti prioriteedid edasiseks arendustegevuseks.