Κινητικότητα και Μεταφορές

Ηλικιωμένοι οδηγοί

Εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, το ποσοστό των ηλικιωμένων οδηγών αυξάνεται. Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας για τους ηλικιωμένους. Ωστόσο, λόγω των μειωμένων σωματικών τους ικανοτήτων, οι ηλικιωμένοι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σωματική ευπάθεια

Ηλικιωμένοι οδηγοίΟι ηλικιωμένοι οδηγοί είναι πιθανότερο να βλάψουν τον εαυτό τους παρά τους άλλους. Το ποσοστό θνητότητας για τους οδηγούς άνω των 75 ετών είναι πέντε φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο, ενώ το ποσοστό τραυματισμών είναι δύο φορές υψηλότερο.

Αυτή η μεγαλύτερη ευπάθεια οφείλεται στις μειωμένες σωματικές ικανότητες των ηλικιωμένων οδηγών (μειωμένη όραση και ακοή, βραδύτερη αντίδραση) καθώς και στο γεγονός ότι δεν οδηγούν κάθε μέρα.

Με την ηλικία έρχεται και η πείρα

Με την πείρα τους στην οδήγηση οι ηλικιωμένοι οδηγοί αναπληρώνουν τα σωματικά τους μειονεκτήματα. Ο κίνδυνος ατυχήματος μειώνεται επίσης όταν οι ηλικιωμένοι οδηγοί επιλέγουν να οδηγήσουν τις ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία στους δρόμους ή όταν είναι ημέρα και δεν βρέχει.

Μέτρα ασφαλείας

Η σοβαρότητα των τραυματισμών είναι δυνατόν να μετριασθεί με τη λήψη μέτρων ασφαλείας στα οχήματα. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι οι αερόσακοι. Οι ηλικιωμένοι οδηγοί μπορούν επίσης να έχουν όφελος παρακολουθώντας μαθήματα ή χρησιμοποιώντας συστήματα βοήθειας που προειδοποιούν τον οδηγό όταν βρίσκεται υπερβολικά κοντά σε άλλο όχημα και που τον βοηθούν να υπολογίσει σωστά τις αποστάσεις κατά τη στάθμευση ή να οδηγήσει με ασφάλεια όταν στον δρόμο υπάρχουν αρκετές λωρίδες.

Στο πλαίσιο του σχεδίου ADVISORS εξετάστηκε διεξοδικά η ενδεχόμενη συμβολή των προηγμένων συστημάτων οδικής βοήθειας στην οδική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια. Δημιουργήθηκαν επίσης μέθοδοι αξιολόγησης των συστημάτων αυτών και προσδιορίστηκαν τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για περαιτέρω ανάπτυξη.