Mobilita a doprava

Řidiči senioři

Se stárnutím obyvatelstva se zvyšuje počet řidičů ve vyšším věku Pro starší řidiče neexistují žádné zvláštní dopravní předpisy. Kvůli svým oslabeným schopnostem však musí být daleko pozornější.

Tělesná zranitelnost

Senioři za volantemStarší řidiči častěji způsobí zranění sobě, než ostatním účastníkům provozu. Úmrtnost řidičů ve věku nad 75 let je pětkrát vyšší než průměr a výskyt zranění je u nich dvakrát vyšší.

Vyšší zranitelnost souvisí s oslabenými schopnostmi řidičů ve vyšším věku (tj. snížené zrakové a sluchové schopnosti, pomalejší reakce) a s menším počtem hodin strávených za volantem.

Zkušenosti přicházejí s věkem

Starší řidiči často vynahradí tělesný handicap jezdeckými zkušenostmi. Jízda v době, kdy jsou silnice prázdnější a suché, či přes den namísto v noci také snižuje riziko nehody.

Bezpečnostní opatření

Závažnost zranění lze omezit bezpečnostními opatřeními na vozidle, jako například airbagy. Starší řidiči mohou také využít doplňkových školení a používat asistenční systémy řidiče, které je upozorní v případě, že se nachází příliš blízko jiného vozidla. Mohou tak lépe posoudit vzdálenost při parkování, ale i na silnici s více jízdními pruhy.

V této souvislosti připomínáme projekt ADVISORS, který zjišťoval možný vliv pokročilých asistenčních systémů řidiče na chování během jízdy a bezpečnost provozu. V rámci projektu se také navrhly metody hodnocení uvedených systémů a stanovily se priority pro další vývoj.