Мобилност и транспорт

Възрастни шофьори

Със застаряването на населението процентът на възрастните шофьори се увеличава. Въпреки че не съществуват специални правила за движение по пътищата за по-възрастните шофьори, те трябва да бъдат особено внимателни поради намалените си физически възможности.

Физическа уязвимост

Възрастни шофьори Вероятността възрастните шофьори да наранят себе си е по-голяма отколкото да изложат другите на опасност. Процентът на смъртни случаи при шофьорите над 75 години е над пет пъти по-висок от средния, а на нараняванията - два пъти по-висок.

Тази по-голяма уязвимост се дължи на намалените физически способности на по-възрастните шофьори (например отслабено зрение и слух, по-забавени реакции) и по-малко ежедневен опит по пътищата.

Опит с възрастта

Възрастните водачи компенсират физическите недостатъци с шофьорския си опит. Шофирането, когато пътищата са по-малко натоварени или през деня и при сухо време също намалява риска от произшествие.

Мерки за безопасност

Сериозността на нараняванията може да бъде намалена с предпазни мерки в превозните средства като въздушните възглавници. Възрастните шофьори могат да се възползват и от допълнително обучение и помощни системи, които сигнализират на водача, когато той е твърде близо до друг автомобил, помагат му да преценява правилно разстоянията, както и да паркира и да шофира безопасно на път с няколко платна.

В тази връзка в рамките на проекта „ADVISORS“ бе анализирано потенциалното въздействие на модерните системи в помощ на водача върху поведението на шофьорите и пътната безопасност. Също така бяха разработени методи за оценка на системите и определени приоритетите за тяхното по-нататъшно развитие.