Transport och rörlighet

Cyklister

Cykelolyckorna står för 8 procent av dödsolyckorna på vägarna i EU. Antalet olyckor ökar något och EU arbetar därför för att öka säkerheten för cyklisterna.

Obligatoriska säkerhetsregler

CyklistViss säkerhetsutrustning är obligatorisk på alla cyklar i EU – bromsar, ringklocka och reflexer. I vissa EU-länder finns fler regler – om synlighet, hjälm, barnsitsar och minimiålder för att få cykla på väg.

Fordon – design och teknik

Genom bättre design på bilar och tunga fordon kan man minska skaderisken för cyklister. Exempelvis kan krockvänliga bilfronter och döda vinkeln-speglar på lastbilar rädda liv. Vissa nya bilar är utrustade med system som känner av cyklister och automatiskt bromsar för att undvika en olycka.

Infrastruktur och trafikplanering

Om man separerar cyklisterna från annan trafik med hjälp av korsningsfria cykelvägar, bidrar man till att minska antalet kollisioner med bilar. Begränsad hastighet (t.ex. 30 km/h) hjälper också.

EU-finansierade projekt

  • Safecycle pågick till 2012 och tittade på hur e-säkerhetsverktyg kan hjälpa cyklisterna.
  • Bikepal sprider kunskap om cykelsäkerhet bland beslutsfattare och studenter.